2017-10-24 tidigare störning avhjälpt. Inga kända störningar.