2018-06-19: Det finns sedan några dagar trafikstörningar i nätet och kvaliteten varierar på internet- och TV-tjänster.